Backup Implementatie- en Migratieproject AZG succesvol afgerond

In het najaar van 2014 heeft Open Solution Providers (OSP) in opdracht van Antonius Zorggroep (AZG) en in samenwerking met VERITAS een redesign van de bestaande NetBackup omgeving uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van nieuwe hardware: 2 VERITAS NetBackup 5230 76 TB appliances. Er kan met tevredenheid terug worden gekeken op dit succesvolle project.

Na de kick off, waarbij het volledige projectteam van AZG en OSP bij elkaar waren, heeft OSP gedurende de maanden januari t/m maart 2015 de nieuwe omgeving op basis van fixed price afspraken geïmplementeerd. Daarbij zijn de volgende NetBackup technieken toegepast:
•  NetBackup Accelerator voor zowel Windows fileservers als ook NetApp CIFS volumes;
•  NetBackup Replication Director t.b.v. de snapshot integratie van NetApp;
•  VMware vStorage API backups in combinatie met NetBackup Accelerator;
•  SQL, Exchange en Enterprise Vault Agent integraties met NetBackup;
•  NetBackup Client side deduplicatie.
Tevens is de bestaande omgeving gemigreerd.

Het projectteam had op wekelijkse basis overleg en waar nodig zijn veranderingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke design. Het project is opgeleverd binnen de gestelde deadline. AZG werkt intussen een aantal maanden met de nieuwe backupomgeving en laat weten zeer tevreden te zijn met het resultaat en de inzet van OSP. Jorrit Jorritsma (projectleider AZG): “Door de uitermate goede inzet en zeer uitgebreide productkennis van OSP op het gebied van de NetBackup producten hebben wij nu een zeer goede backupomgeving waar we de komende jaren op kunnen vertrouwen.”

OSP heeft alle kennis in huis om met de oplossingen van VERITAS NetBackup, tezamen met haar gedegen projectmanagement op basis van de Prince2-aanpak, implementatieprojecten van deze grootte tot een succes te maken.

VeritasAntonius