Vernieuwing backup infrastructuur Provincie Noord-Brabant

pnb-logo

Begin 2016 heeft Open Solution Providers de hele backup infrastructuur bij de Provincie Noord-Brabant vernieuwd. Het systeem, dat bestond uit Veritas NetBackup servers en een third party storage oplossing, is in zijn geheel vervangen door twee Veritas 5230 appliances en onderliggende storage.

Het overzetten van de NetBackup server database, de catalog, was een van de grootste uitdagingen in het traject. Dit moest gebeuren omdat de NetBackup master server migreerde van een Linux based- naar een Microsoft Windows server OS. Voor deze migratie is gebruik gemaakt van Catman. De tooling is door VERITAS zelf ontwikkeld en OSP is gecertificeerd voor het gebruik en inzet ervan.

Naast de catalog migratie moest ook de complete configuratie worden overgeheveld naar de nieuwe omgeving. De provincie Noord-Brabant maakt gebruik van een groot aantal functionaliteiten waaronder:

  • Virtual Machine backup (VADP)
  • Accelerator backup
  • Exchange Database and Granular backup
  • NetBackup for Oracle Application backup
  • SAP-Oracle backup
  • Client Side Deduplication

In het najaar van 2015 vond de kickoff van het project plaats. De uitvoering van de werkzaamheden is in het tweede kwartaal van 2016 afgerond. OSP is nauw betrokken geweest tijdens de hele duur van het project en heeft bijgedragen door onder andere adviezen te geven over de aanschaf, technische inrichting en implementatie van de apparatuur. Tijdens de installatie werd vastgehouden aan een testplan en wekelijks was er overleg over de voortgang van de werkzaamheden. Uiteindelijk is het traject succesvol en voor de gestelde deadline afgerond.

Provincie Noord-Brabant werkt intussen alweer een aantal maanden met de nieuwe backup omgeving en is zeer tevreden met het resultaat en de inzet van OSP.

Ruud Aarts, Provincie Noord-Brabant: “OSP levert ons al jaren hoogwaardige expertise. Ook in dit project zien we weer dat zij over de hele linie een waardevolle partner is die in staat bleek om complexe werken tot een goed resultaat te brengen.”

Projectmanagement gebaseerd op Prince2, inhoudelijk advies over aanschaf, techniek en implementatie en kundige begeleiding bij de installatie en configuratie van hard- en software: de veelzijdige expertise maakt OSP een gedegen partner die alles in huis heeft om VERITAS backup oplossingen tot een succes te maken.