Data Management: kans of bedreiging?

Door Martin Hartman, Dir Strategie en Innovatie

Data was altijd al de brandstof voor de efficiëntie van bedrijfsprocessen, maar veel ondernemingen ervaren nu ook een groeiende behoefte aan data in het verbeteren van de klantervaring. Data management wordt dus essentieel in de consumptie en beleving van uw eindproducten.
En data kan zelfs belangrijk worden voor uw concurrentiepositie. Wanneer traditionele businessmodellen ombuigen en intelligentie in uw producten en diensten essentieel worden voor gebruik ervan.
Denk bijvoorbeeld aan autonoom rijden.

Welke impact heeft de cloud op data management en hoe kan ik de kansen verzilveren?

Nieuwe tijden; nieuwe uitdagingen

Niet eens zo heel lang geleden was het gebruik van data en de opslag nog enigszins overzichtelijk. Uw centrale mainframes, diskdrives and tape-robots verwerkten alle data. Nu heeft elke oplossing zo zijn eigen uitdagingen, maar naar de huidige kennis gemeten was de situatie relatief eenvoudig te beheren. Dat werd complexer met de introductie van personal computers en client-server-oplossingen. De distributie van data was in gang gezet en de eisen voor Data Management veranderde mee.

Maar ook toen was het bereik van de IT-afdeling nog vaak voldoende om continuïteit te garanderen. IT had nog altijd controle over de netwerken en de devices en kon tot op zekere hoogte afdwingen dat er reservekopieën werden gemaakt. Maar organisaties werden wel geconfronteerd met nieuwe beveiligingseisen door de introductie van wide-area netwerken. Deze werden veroorzaakt omdat in de traditionele gesloten omheiningen (perimeters) werden openingen gemaakt om toegang te verschaffen tot de data op afstand. En IT loste beveiligingsuitdagingen op met o.a. (VPN) tunnels en encryptie.

Het Chinese woord crisis, heeft twee symbolen: bedreiging en kans
Welk effect heeft de Cloud op data management?

We zagen dat distributie van data versnelde door de toenemende populariteit van de cloud. Dat ondernemingen monolithische (ERP) applicaties vervingen door SaaS-oplossingen. Deze verandering van applicatie-architectuur had een opsplitsing van integrale databases naar kleinere data-poeltjes tot gevolg. En in reactie daarop begonnen ondernemingen dan weer Business Intelligence Platformen (BI) te gebruiken en data poeltjes te consolideren naar data lakes om samenhangende informatie te destilleren.


Daarnaast groeide de behoefte naar Cloud Data Management platformen waarin kritische data management functies zoals enterprise back-up, disaster recovery, archivering, compliance worden geharmoniseerd. Dit gaat niet zo zeer om het managen van data in de cloud, maar om het management van data in een gedistribueerde omgeving. Denk aan uw data in het data center, maar ook op de personal computers, in SaaS oplossingen, bij uw hoster en zo voort. Goede voorbeelden van Cloud Data Management platformen zijn Rubrik Cloud Data Management en Veritas 360 Data Management. Daarnaast groeit de hoeveelheid data explosief. Vooral de hoeveelheid ongestructureerde data.


En inmiddels begint al weer een volgende ontwikkeling nieuwe eisen te stellen aan uw data management. Door de toename van het aantal intelligente apparaten en dingen (IOT) zal data straks geen vaste plek meer hebben. Data is gewoon overal en nergens.

Waar liggen dan uw kansen?

Uit het verhaal lijkt misschien dat de IT-afdeling alleen maar reageert op nieuwe ontwikkelingen. Dat gevoel is wellicht nog sterker voor data management dat traditioneel wordt gezien als een hygiene-factor. Een after-thought. Vergeten we niet de nieuwe data toe te voegen aan de backup-tools? Ook budgetair was backup geen populair onderwerp bij de bestuurders. De onderneming verdient immers geen geld met reservekopieën van data.

Cloud data management


Maar juist nu ziet uw IT-afdeling dat de data-infrastructuur strategisch aan het worden is voor de onderneming. Als de data infrastructuur in de pas blijft lopen met uw toepassing van data-analytics kan zij de onderneming wendbaarder en leniger maken.

En daarnaast kan de data-infrastructuur zorgen dat de onderneming beter van innoveren. Dat innovatie structureel wordt en de business minder verstoort.
Dat innovatie de onderneming helpen zich structureel te onderscheiden in de markt. Het is dan belangrijk dat data silo’s in uw onderneming afgebroken worden. En opgesloten data vrijkomt voor kunstmatige intelligentie en machine learning. Alsof u een nieuwe oliebron aanboort.

Zorg dat deze 5 strategieën gelijke tred houden om de vaart erin te houden:

 1. Koppel de business-process aan de ondersteunende IT via service catalogs en SLA’s
 2. Ontkoppel de storage capaciteit van de hardware (software defined storage)
 3. Optimaliseer uw data inzicht, overzicht, opslag en provisioning (bijv hyperconverged, DC en in de cloud)
 4. Automatiseer uw operations en management processen (CI/DC, Configuration)
 5. Ontwikkel uw Cloud Data Management proces

Hoe kunt u Cloud Data Management stapsgewijs ontwikkelen?

In deze blog zoom ik alleen in op de stappen van de Cloud Data Management strategie. Maar in de praktijk zetten we de status het data management proces af tegen de andere strategieen en bepalen een overkoepelend plan van aanpak.


Vaak is de eerste stap het implementeren van een centraal platform voor data management. In fase 2 pakt u de controle terug en worden backup en restore processes weer efficient en effectief. Uw backup windows worden kleiner. De tijd om data te herstellen (RTO) sluit weer aan bij de verwachtingen van de eindgebruikers en de afgesproken SLA’s. En niet zelden geven onze klanten aan dat ze daardoor tot 90% minder tijd kwijt zijn aan het beheer van de omgeving en tot 70% minder ruimte in het datacenter. 

Data Management
Fases in het Cloud Data Management proces

In de volgende fase 3 verschuift de focus naar het vergroten van het inzicht in de data en de vindbaarheid. Het doel is het verhogen van de veerkracht van de onderneming. Hoe snel kan de onderneming herstellen bij gebeurtenissen die misschien niet vaak voorkomen, maar waarvan de impact groot is.
Er wordt o.a. dieper ingezoomd op beveiliging, ransomware protectie en herstel bij besmetting.

Fase 4 richt zich op de volledige integratie en wegnemen van de resterende handmatige processen. Koppelingen met ander tools en CI/CD pipelines, configuratie management etc. Daarnaast onlasten we de beheer organisatie van oude data management technologie (legacy). De IT-afdeling verhoogt daarmee het service-niveau (SLA) en is dan klaar voor de laatste stap; Integratie met IT service management en support platforms.

Bent u in fase 5 aangekomen, dan richt uw zich op introductie van self-service portals. Dit gebeurt via koppeling met service-management platformen die de gehele flow van uw service-processen automatiseren.

Wilt u meer weten ?

Stuur ons een mail via onderstaand formulier en we nemen zsm contact met u op.

  Mail ons

  Uw email-adres wordt niet gepubliceerd/gedeeld.

  Klik op VIA-OSP als u meer wilt weten over onze oplossingen

  oplossingen cloud data management

  Easytocloud