// Een integrale aanpak

Data Protectie

// waarom centraliseren

Weerbaarheid en kosten

Niet lang geleden was het gebruik van data, de opslag en backup overzichtelijk. Centrale mainframes, diskdrives and tape-robots verwerkten alle data. Naar de huidige kennis gemeten was de situatie relatief eenvoudig te beheren. Dat werd complexer met de introductie van personal computers en client-server-oplossingen. De distributie van data was in gang gezet en de eisen voor Data Management, Data Protectie en weerbaarheid veranderde mee. Daarnaast groeit de hoeveelheid data explosief. Vooral de hoeveelheid ongestructureerde data. Met een opdrijvend effect op de kosten.

Welk effect had de cloud

De distributie van data versnelde door de populariteit van de cloud. Monolithische applicaties werden vervangen door SaaS-oplossingen. Deze verandering van applicatie-architectuur had een opsplitsing van centrale databases naar kleinere data-poeltjes tot gevolg. En in reactie daarop begonnen ondernemingen Business Intelligence Platformen (BI) te gebruiken en data poeltjes te consolideren naar data lakes om samenhangende informatie te destilleren.

Hierdoor groeide de behoefte naar Cloud Data Management platformen waarin kritische data management functies zoals enterprise back-up, disaster recovery, archivering, compliance worden geharmoniseerd. Dit gaat niet zo zeer om het managen van data in de cloud, maar om het management van data in een gedistribueerde omgeving. Denk aan uw data in het data center, maar ook op de personal computers, in SaaS oplossingen, bij uw hoster en zo voort. Goede voorbeelden van Cloud Data Management platformen zijn Rubrik Cloud Data Management en Veritas 360 Data Management. 

Infra wordt strategisch

OSP Hierarchie data management
// Van backup als hygiene factor naar

Strategische infrastuctuur

Data management ontstijgt het basisniveau van de backup.  De aandacht verschuift naar compliance en governance. En naar de board. Want investeren in de data-infrastructuur maakt de onderneming wendbaarder en leniger.

Het omgekeerde is ook waar;
infrastructuur die achter blijft remt innovatie en is kwetsbaar voor ransomware.

OSP Hierarchie data management
// weten waar u staat

Checklist

01
Supply & Demand

Zijn de business-processen gekoppeld aan de ondersteunende IT via service catalogs en SLA’s?

02
Software Defined

Is de opslagcapaciteit onafhankelijk van de storage hardware?

03
Visibility

Heeft u een gedetailleerd inzicht in het gebruik van uw uw data?

04
Automation

Zijn uw operations en management processen (CI/DC, Configuration) geautomatiseerd?

05
Protection & Resilience

Zijn uw backup en recovery processen geharmoniseerd en ransomware bestendig?

// Cloud Data Management

Ontwikkelpad

Vaak is de eerste stap het implementeren van een centraal platform voor data management. U pakt u de controle terug en maakt backup en restore processes weer efficient en effectief. De tijd om data te herstellen sluit beter aan bij de verwachtingen van de eindgebruikers. Onze klanten geven aan dat ze wel tot 90% minder tijd kwijt zijn aan het beheer van de omgeving en tot 70% minder ruimte in het datacenter. 

 

In stap 3 verschuift de focus naar het inzicht in en vindbaarheid van data. En verhogen van de veerkracht van de onderneming bij gebeurtenissen die misschien niet vaak voorkomen, maar waarvan de impact groot is. Er wordt o.a. dieper ingezoomd op beveiliging, ransomware protectie en herstel bij besmetting.

Stap 4 richt zich op integratie, handmatige processen en koppelingen met CI/CD pipelines, configuratie management etc. De IT-afdeling verhoogt het service-niveau en is klaar voor de volgende stap.

Bent u in fase 5 aangekomen, dan richt uw zich op introductie van self-service portals. Dit gebeurt door koppeling van service-management platformen die de gehele flow van uw service-processen automatiseren.

Osp cloud data management en data-infrastructuren

    Mail ons

    Uw email-adres wordt niet gepubliceerd/gedeeld.

    // meer weten?

    Plan een gesprek in met onze IT-adviseurs

    Optimaliseer uw cloud-datamanagement met behulp van de OSP specialisten. Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.  Bel naar +31 (0)20 4950 222 of het contactformulier in.