// Ontkoppel hardware en software

Software Defined storage

// waarom Software Defined Storage

Haal meer uit uw investering

Storage kan voor bedrijven een complexe IT-asset zijn. Niet zelden is de data-infrastructuur een versplinterd landschap met verschillende technologie en verzuilde oplossingen. Het beheer is lastig en u haalt niet het maximale uit uw opslagcapaciteit . De ene oplossing heeft capaciteit over, de andere kampt met tekorten en kan de groei van data niet aan. Een Software-Defined-Storage (SDS) strategie is een steeds populairder antwoord op deze problematiek.

Software-Defined-Storage verlaagt drempels

Traditionele storage-infrastructuren zijn gebouwd vanuit een hardware-oriëntatie. Intelligentie en functionaliteit bevindt zich in het besturingssysteem van de leverancier. Door introductie van software defined storage wordt u onafhankelijk van de hardware. Uw opslagcapaciteit wordt toegevoegd aan een centrale storage-pool. U kunt daarmee de capaciteit beter benutten en de kosten verlagen. En het wordt eenvoudiger om extra capaciteit toe te voegen en nieuwe storage-technologie te integreren. Software-Defined-Storage verlaagt zo de drempels van innovatie.

// welke oplossingen kiest u

Use cases

Er zijn veel leveranciers met Software-Defined-Storage-oplossingen in de markt. Soms nog enigszins beperkt tot bepaalde hardware of data-services, maar deze kunnen toch een opstap zijn naar een bedrijfsbrede flexibele storage-infrastructuur:

Ontwikkeld vanuit een hardware oriëntatie, maar met aanvullende SDS-functionaliteit waarmee vaak data-services van dezelfde leverancier gekoppeld kun worden.

Met deze oplossingen kunnen data-services van verschillende leveranciers gekoppeld kunnen worden aan de storage. Maar deze oplossing kunnen geen storage toewijzen buiten het cluster.

Data-services van elke SAN-/NAS-, DAS-, Hyperconverged en hybride installatie kunnen gekoppeld worden. Data kan afhankelijk van het gebruik automatisch en dynamisch geplaatst worden naar de geschikte opslagcapaciteit (Hot and Cold placement)

// wat is de perfecte katalysator

Automation

Het automatiseren van de terugkerende en arbeidsintensieve taken (Automation) is een belangrijk onderdeel van de stroomlijning van de IT-afdeling. Daarmee is veel tijdwinst te behalen en worden data-diensten betrouwbaarder en goedkoper.
We ondersteunen de implementatie en inrichting van Ansible (Tower) en integratie in uw DevOps-processen. 

Voordelen van Ansible

Repeterende taken worden minder foutgevoelig

Doordat u herhaaldelijke taken automatiseert, zal de kans op fouten aanzienlijk verminderd worden en is er minder troubleshooting nodig.

Taken worden beter overdraagbaar

Een medewerker die blanco in een project stapt, kan het playbook inzien en hiermee aan de slag gaan. Het is eenvoudig in te zien wat er gaat gebeuren.

Agentless

Ansible is zowel platform- als device onafhankelijk. Er hoeft geen software geïnstalleerd te worden op nodes om ze te beheren. U hoeft alleen de Ansible-host in te richten.

Lage leercurve

Ansible maakt gebruik van YAML als taal voor de ‘Playbooks’ welke eenvoudig te leren is.

Integratie

Ansible heeft honderden modules om een breed scala aan integraties te ondersteunen, zoals AWS, Azure maar ook netwerkcomponenten.

// Versneld naar de cloud

Container Attached Storage

Moderne applicaties worden autonome microservices die in de cloud draaien. Kubernetes maakt de applicaties onafhankelijk van hardware. Dit is identiek aan wat Software-Defined-Storage doet voor de storage-hardware.

Kubernetes ondersteunt verschillende storage en file systemen, maar ook Container Attached Storage. Dit is software waarin microservice storage-controlers zijn opgenomen. Traditionele storage-oplossingen zijn vaak niet optimaal voor de statefull workloads van containers vanwege hun implementatie op basis van virtual machines. De Container Attached Storage gedraagt zichzelf overigens ook als een container.

De combinatie van Software-Defined-Storage en Kubernetes maakt het dus gemakkelijker om applicaties naar de Cloud te verplaatsen. U maakt uw applicaties hardware onafhankelijk, verhoogt de performance van applicaties en versnelt de ontwikkeling van nieuwe producten (Time-to-Market).

    Mail ons

    Uw email-adres wordt niet gepubliceerd/gedeeld.

    Direct iemand spreken

    +31 (0)20 4950 222